PRIJS

We winden er geen doekjes om. Van eerste contact tot en met plan van aanpak, voeren wij uit tegen een vast tarief:
€15.000,-.
Maar ook voor de fase daarna zijn wij glashelder en duidelijk: €150,- per uur en een bonus van 15% op de waardevermeerdering die door toedoen van Hello Office wordt gerealiseerd.
Daarvoor bezoeken wij de locatie, maken een quick scan, inventariseren de mogelijkheden en onmogelijkheden, voeren een doelgroeponderzoek uit, ontwikkelen vanuit die informatie een concept en leggen u een goed onderbouwd advies voor.
In een tijdsbestek van 6 weken.