WAT is Hello Office

Nederland kent een leegstand van ruim 7 miljoen m² commercieel onroerend goed.
Tel daar de verborgen leegstand bij op en je komt tegen de 8 miljoen m². Met de intrede van
“Het Nieuwe Werken” zal dat getal alleen maar oplopen.

Huisvesting is een volstrekt andere rol aan het innemen.
De gebruiker is uiterst mobiel -alleen al door de nieuwe media-, verwend en wil op afroep over van alles en nog wat kunnen beschikken.
Daarbij loopt werk en privé steeds vaker door elkaar heen.
Dat vraagt om nieuwe kantoorconcepten, waarbij fun en functie naadloos in elkaar overlopen.
Het concurrentieveld is dus gigantisch. Meters zonder meerwaarde verhuren is dan ook verleden tijd.
De betere gebruiker is op zoek naar onderscheidend vermogen, flexibiliteit, services en comfort.
Gebouwen, complexen of parken worden meer en meer gepositioneerd als een merk (brand), waarbij de gebruiker een deel van zijn uitstraling en imago ontleend aan het park, het complex of het gebouw.